… ‘Op ne schonen dag, als ge lang genoeg leeft en uw toekomst stilletjes verleden tijd wordt, draait ge u om en kijkt ge terug op uw eigen jonkheid en op uw stommiteiten maar ook op die zaken die ge goed gedaan hebt, waar ge fier moogt op zijn’.

In deze hersenspinsels worstel ik met de alledaagsheid van het leven. Hoofdzakelijk om mijn gedachten te laten ontsporen zodat ik het zelf niet doe, maar ook om de alledaagsheid een stapje voor te blijven.

Hier mag ik vastberaden koppig blijven om geen enkel verschil te maken.